Wzór wypowiedzenia umowy rachunku bankowego

Dziś, gwoli wyjątku, zamiast pełnego artykułu przedstawiam praktyczny wzór wypowiedzenia umowy rachunku bankowego, przydatny każdemu, kto potrzebuje zlikwidować niepotrzebne konto. Dlaczego nie warto trzymać darmowych, choć niepotrzebnych kont dowiedzą się Państwo tutaj.

UWAGA: Poniższy wzór został przygotowany z myślą, że chcemy rozwiązać wszystkie umowy łączące nas z danym bankiem. Dlatego też jeśli istnieją jakieś umowy z nim zawarte których nie chcemy wypowiadać, to wówczas należy go odpowiednio zmodyfikować.

Oczywiście zawsze trzeba pamiętać, że żaden wzór nie zastąpi porady prawnika udzielonej po zapoznaniu się przez niego z niuansami Państwa sytuacji.

<WZÓR>

……………, ……………….

(miejscowość, data)

………………………….
………………………….
………………………….
(imię, nazwisko, adres)

………………………….
………………………….
………………………….
(nazwa banku, adres głównej siedziby banku)

WYPOWIEDZENIE UMOWY RACHUNKU

Niniejszym wypowiadam zawarte z …………………………. (nazwa banku) umowy na podstawie których prowadzony jest rachunek nr ……………………………………… jak również wszelkie umowy z nim powiązane, a w szczególności …………………………………………………………………………………………………… (podajemy wszystkie znane nam umowy).

Saldo rachunku według stanu na dzień zamknięcia proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………,
prowadzony przez ………………………………………………………… (podajemy gdzie mają zostać przelany wszelkie nasze oszczędności, jakie w chwili likwidacji konta mogłyby znajdować się na rachunku)

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) żądam zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz ich usunięcia. Nie wyrażam również zgody na przesyłanie mi jakichkolwiek ofert oraz materiałów reklamowych.

Proszę o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia składanego przeze mnie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres nadawcy lub na adres email: ……………………………

Z poważaniem,
……………………
(podpis)

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *