Usługi Prawne

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

PiotrKamler-portrety-PFL_7120Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Specjalizujemy się w sprawach odszkodowawczych, prawie cudzoziemców oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Dążymy do zapewnienia naszym Klientom takich rozwiązań, które będą najlepiej odpowiadały ich potrzebom oraz wskazujemy wyjście z najtrudniejszych sytuacji. Pomagamy zarówno w skomplikowanych i nietypowych sprawach, jak i w standardowych procedurach.
Wyznajemy zasadę, że o jakości obsługi prawnej świadczy zarówno dobór optymalnych rozwiązań prawnych, jak również zdolność do objaśnienia ich klientowi w przystępny i zrozumiały sposób.

Prowadzimy obsługę prawną klientów posługujących się językiem angielskim i rosyjskim. Utrzymujemy stałą współpracę z tłumaczem języka rosyjskiego i angielskiego, kancelariami radcowskimi i adwokackimi oraz notariuszem.

Wszystkie osoby poszukujące indywidualnej pomocy prawnej zapraszam do kontaktu przy użyciu formularza kontaktowego lub na adres mailowy: biuro@prawopopolsku.pl
Cena usługi jest każdorazowo omawiana wcześniej z Klientem i dostosowywana do zakresu pomocy prawnej. Wstępna analiza przedstawionego problemu jest zawsze darmowa.
Zapewniamy możliwość zarówno wykonania usługi na odległość, jak również umówienia osobistego spotkania we Wrocławiu.


ZAKRES SPECJALIZACJI:

1. Stała lub doraźna obsługa podmiotów gospodarczych, w tym:
– udzielanie porad prawnych,
– sporządzenie umów gospodarczych,
– przygotowanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
– rejestracja spółek,
– dostosowanie działalności przedsiębiorców do obowiązków wynikających z przepisów RODO
– realizacja roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
– pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy;

2. Windykacja należności, w tym:
– działania przedsądowe, w szczególności wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem lub wierzycielem i postępowanie polubowne
– sporządzenie pozwu w trybie upominawczym, nakazowym lub zwykłym,
– reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

3. Pomoc osobom fizycznym w uzyskaniu odszkodowania za szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku:
– wypadków komunikacyjnych,
– wypadków przy pracy,
– błędów medycznych,
-opóźnionych lotów samolotowych;

4. Pomoc w sprawach z zakresu prawa cudzoziemców, w tym:
– udzielanie porad prawnych obcokrajowcom we wszelkich sprawach dotyczących ich spraw w Polsce,
– uzyskiwanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców,
– pomoc w sprawach związanych z legalizacją pobytu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.