Tag - nagrywanie rozprawy

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Postępowania Sądowego – Część 4: Prawo do nagrywania przebiegu rozprawy

My już jesteśmy na bieżąco ze zmianami procedury cywilnej. Powinny one jednak zainteresować także naszych Klientów – szczególnie, że mają ogromne znaczenie dla ich praw i możliwości działania w postępowaniu przed sądem

Nowy przepis: (od 7 listopada 2019 r.)

Kodeks Postępowania Cywilnego:

„Art.  91 § 1.  Nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

  • 2. Strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
  • 3. Sąd zakazuje stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania.”

Co to oznacza dla Ciebie?

Masz prawo nagrywać przebieg rozprawy (wyłącznie na dyktafon – użycie kamery nie będzie możliwe). Aby skorzystać z tego prawa, musisz poinformować o tym sędziego przed włączeniem urządzenia. Sąd może odmówić nagrywania tylko w szczególnych wypadkach, kiedy posiedzenie odbywa się przy drzwiach zamkniętych (np. w sprawach rozwodowych) lub jeśli mogłoby to zakłócać przebieg postępowania.