Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Postępowania Sądowego – Część 7: Wymogi pism procesowych

My już jesteśmy na bieżąco ze zmianami procedury cywilnej. Powinny one jednak zainteresować także naszych Klientów – szczególnie, że mają ogromne znaczenie dla ich praw i możliwości działania w postępowaniu przed sądem.

Nowa treść przepisu: (od 7 listopada 2019 r.)

Kodeks Postępowania Cywilnego:

„Art. 127 § 1 W piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia (pismo przygotowawcze) strona powinna zwięźle podać stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną.”

Co to oznacza dla Ciebie?

Przepis dotyczy pism zarówno powoda, jak i pozwanego. Po zmianie można się spodziewać, że sąd będzie zwracać większą uwagę na dokładne odniesienie się przez stronę do każdego twierdzenia przeciwnika. Brak odniesienia się do wskazanych przez przeciwnika faktów, albo zrobienie tego w sposób zbyt ogólny może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje procesowe – z przegraną sprawy włącznie.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *