Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Postępowania Sądowego – Część 3: Odsetki od kosztów postępowania

My już jesteśmy na bieżąco ze zmianami procedury cywilnej. Powinny one jednak zainteresować także naszych Klientów – szczególnie, że mają ogromne znaczenie dla ich praw i możliwości działania w postępowaniu przed sądem

Nowy przepis: (od 7 listopada 2019 r.)

Kodeks Postępowania Cywilnego:

„Art. 98 § 11 Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.

  • 12 W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek strony, która w toku procesu poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi, sąd może przyznać jej odsetki przewidziane w § 11 od kwoty równej temu wydatkowi za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty.”

Co to oznacza dla Ciebie?

Dotychczas można było domagać się odsetek wyłącznie od kwoty należności głównej (czyli tej o którą toczyło się postępowanie). Po zmianie przepisu, będziesz mógł otrzymać od przeciwnika również odsetki od kosztów procesu, które poniosłeś w związku z postępowaniem (niezależnie od zwrotu samych kosztów procesu).

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *