Przewodnik po kosztach sądowych, czyli ile można stracić, a ile można zyskać na sprawie sądowej. Część 3: Kiedy można uzyskać zwrot kosztów procesu? [zaktualizowane po zmianach 21.08.2019 r.]

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

Część 3: Kiedy można uzyskać zwrot kosztów procesu? [zaktualizowane po zmianach 21.08.2019 r.]

Zwrot kosztów procesu przysługuje przede wszystkim w przypadku wygrania sprawy. Koszty te zwraca strona przegrywająca (tzw. zasada odpowiedzialności za wynik procesu).

Zwrot kosztów procesu przysługuje przede wszystkim w przypadku wygrania sprawy. Koszty te zwraca strona przegrywająca (tzw. zasada odpowiedzialności za wynik procesu).

Oczywiście nie zawsze działa zasada „wszystko albo nic”. Sąd może w orzeczeniu częściowo uwzględnić roszczenia strony, a częściowo je oddalić (czyli żadna ze stron nie wygra w 100%, a sąd przyzna rację częściowo jednej, a częściowo drugiej stronie). W takiej sytuacji koszty postępowania zostaną odpowiednio rozdzielone względem „stopnia wygranej” każdej ze stron.

Przykład: Strona wniosła powództwo o zapłatę 10.000 zł z tytułu zadośćuczynienia. Sąd uwzględnił je co do kwoty 7.000 zł, a w pozostałym zakresie (tj. 3000 zł) oddalił. Koszty zostaną więc podzielone. Strona zapłaci 70% kosztów, zaś jej przeciwnik 30%.

Wyjątkiem jest tu sytuacja ugodowego zakończenia sprawy. Wówczas koszty wzajemnie się znoszą (a więc każdy płaci za siebie i nie może żądać zwrotu zapłaconych kosztów od drugiej strony). Dzieje się tak o ile strony nie postanowiły odmiennie w ramach zawartej ugody – można bowiem w ramach samej ugody postanowić, że określoną część lub całość kosztów poniesie jedna ze stron. Niezależnie od tego kto płaci za postępowanie zakończone ugodą, sąd z urzędu dokonuje zwrotu połowy zapłaconej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie (czyli opłaty od pozwu lub wniosku).

Warto jednak zauważyć, że przegrana jednej ze stron (w tym, czy innym zakresie) w I instancji wcale nie musi oznaczać, że ostatecznie to ona poniesie wszystkie koszty. Wynik spory może bowiem ulec zmianie w ramach II instancji (po wniesieniu apelacji). Nie będzie oczywiście możliwości takiej zmiany, jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji. Mówiąc krótko: to, kto ostatecznie „zapłaci za sprawę” zależy od ostatecznego wyniku.

Zapraszam do lektury pozostałych części Przewodnika po Kosztach Sądowych:
Część 1: Ile kosztuje „założenie” sprawy w sądzie?
Część 2: Koszty prowadzenia sprawy.
Część 3: Kiedy można uzyskać zwrot kosztów procesu?
Część 4: Jakie koszty odzyskam po wygranej sprawie?
Część 5: Czy zawsze płaci przegrywający sprawę w sądzie?
Część 6: Uproszczona tabela kosztów postępowania.
Część 7: Zwolnienie z kosztów sądowych.
Część 8: Nie zawsze pełna opłata.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *