Przewodnik po kosztach sądowych, czyli ile można stracić, a ile można zyskać na sprawie sądowej. Część 2: Koszty prowadzenia sprawy [zaktualizowane po zmianach 21.08.2019 r.]

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

Część 2: Koszty prowadzenia sprawy [zaktualizowane po zmianach 21.08.2019 r.]

Sama  opłata od pozwu, bądź wniosku nie jest jedynym kosztem jaki trzeba ponieść. W trakcie trwania procesu trzeba liczyć się z koniecznością ponoszenia również rozmaitych dalszych wydatków. To jaka jest wysokość tych kwot i kiedy pojawi się konieczność ich zapłacenia zależy już od rodzaju sprawy, a ich wysokość przeważnie ocenia i ustala sąd.

Spośród najczęściej występujących wydatków wymienić można przykładowo: (nie występują w każdej sprawie)

  • wynagrodzenie i koszty biegłych, tłumaczy, bądź kuratorów,
  • koszty przeprowadzenia dowodów,
  • należności kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (np. w sprawach o unieważnienie małżeństwa, rozwód czy separację),
  • koszty podróży, noclegu i utraconych zarobków świadków poniesione w związku z ich stawiennictwem na rozprawę,
  • koszty wysyłki korespondencji – każda ze stron ponosi koszt wysyłki własnych pism procesowych,
  • opłaty kancelaryjne – jeśli potrzebujemy uzyskać kopię lub odpis dokumentu z akt sprawy, bądź płytę CD z zapisem przebiegu rozprawy, wówczas będziemy musieli uiścić od tego opłatę,
  • wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego),

Oczywiście należy pamiętać, że są to jedynie przykładowo wymienione wydatki. Wymienienie wszystkich możliwych do poniesienia kosztów i wskazanie w jakiej sprawie mogą się pojawić, a w jakiej nie powinny, byłoby tematem na znacznie dłuższy artykuł.

Warto jednak nadmienić, że w wypadku wygranej sprawy, co do zasady wszystkie poniesione przez nas koszty postępowania zwróci nam nasz przeciwnik.

Zapraszam do lektury pozostałych części Przewodnika po Kosztach Sądowych:
Część 1: Ile kosztuje „założenie” sprawy w sądzie?
Część 2: Koszty prowadzenia sprawy.
Część 3: Kiedy można uzyskać zwrot kosztów procesu?
Część 4: Jakie koszty odzyskam po wygranej sprawie?
Część 5: Czy zawsze płaci przegrywający sprawę w sądzie?
Część 6: Uproszczona tabela kosztów postępowania.
Część 7: Zwolnienie z kosztów sądowych.
Część 8: Nie zawsze pełna opłata.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *