Przewodnik po kosztach sądowych, czyli ile można stracić, a ile można zyskać na sprawie sądowej? Część 1: Ile kosztuje „założenie” sprawy w sądzie? [zaktualizowane po zmianach 21.08.2019 r.]

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

Część 1: Ile kosztuje „założenie” sprawy w sądzie? [zaktualizowane po zmianach przepisów z 21.08.2019 r.]

W starym polskim skeczu kabaretowym dwóch znajomych tak rozmawia:

„- Kuba, jest interes do zrobienia!
– A ile można stracić?
– Ty się mnie nie pytaj ile można stracić, ale ile można zarobić!”
– Ile się zarobi, tyle się zarobi – ja się pytam ile trzeba mieć żeby ryzykować w razie że się straci”

Powyższy skecz może posłużyć do całkiem trafnego zilustrowania pierwszego dylematu przed jakim stanąć musi każdy, kto decyduje się na „założenie” sprawy cywilnej, a więc wszczęcie postępowania sądowego. Czyli kwestii możliwych konsekwencji finansowych. W końcu wygrana sprawy nie jest jedyną z możliwości – każdy rozsądny człowiek powinien brać pod uwagę również ewentualne skutki porażki, a także konieczność „wyłożenia” pewnych kwot jeszcze zanim zapadnie wyrok.

W ramach serii Przewodnik po Kosztach Sądowych zwięźle przedstawiam Państwu koszty, wydatki i ewentualne konsekwencje finansowe, jakie wiążą się z prowadzeniem cywilnej sprawy sądowej.

Część 1: Ile kosztuje „założenie” sprawy w sądzie?

Pierwszym wydatkiem koniecznym do poniesienia jest naturalnie opłata od pozwu (lub wniosku). Jest to podstawowy koszt, bez poniesienia którego sąd co do zasady nie podejmie żadnych czynności w związku z wniesionym powództwem.

Wysokość tej opłaty zależna jest od rodzaju sprawy:

 1. Sprawy o zapłatę (lub inne sprawy majątkowe)

W wypadku większości spraw majątkowych (czyli np. spraw o zapłatę określonej kwoty pieniędzy w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, bądź odszkodowania), opłata sądowa będzie zależna od wartości kwoty, której się domagamy (lub tego jaka jest wartość przedmiotu/prawa, którego dotyczy spór):

1) do 500 złotych – opłata: 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłata: 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata: 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata: 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata: 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata: 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata: 1000 złotych.

W sprawach, w których domagamy się kwoty powyżej 20 000 złotych, opłata sądowa co do zasady wyniesie 5% wartości tej kwoty.

Jeśli dochodzimy zapłaty kilku kwot – opłatę sądową oblicza się, biorąc pod uwagę ich sumę.

Przykład: W sprawie o zapłatę dochodzimy kwoty 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia i 3.000 zł odszkodowania tytułem zwrotu kosztów leczenia, tj. łącznie 12.000 zł. Opłata od pozwu będzie więc wynosiła 750 zł.

Jeśli w sprawie są podstawy do zastosowania trybu nakazowego lub EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze), opłata sądowa będzie wynosić jedynie 1/4 normalnej wysokości opłaty (ale nie mniej niż 30 zł).

Przykład: W sprawie o zapłatę dochodzimy kwoty 2.500 zł z tytułu niezapłaconej faktury VAT. Jeśli w sprawie jest możliwe zastosowanie trybu nakazowego lub EPU i skorzystamy z takiej możliwości (sąd nie zrobi tego za nas!), to opłata od pozwu będzie więc wynosiła tylko 50 zł.

      2. Sprawy majątkowe i niemajątkowe z opłatą stałą

W sprawach niemajątkowych oraz w niektórych sprawach majątkowych zapłacimy opłatę stałą. Uiszcza się ją zawsze w jednakowej, wskazanej w ustawie wysokości.

Przykłady opłat stałych w popularnych sprawach cywilnych:

 • opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2000 zł;
 • opłata od wniosku o zniesienie współwłasności – 1000 zł;
 • opłata od pozwu w sprawie o naruszenie posiadania – 200 zł;
 • opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 100 zł;
 • opłata od wniosku o dział spadku – 500 zł (300 zł – jeśli przedstawiono zgodny projekt działu spadku);
 • opłata od pozwu o rozwód lub separację – 600 zł;
 • opłata od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – 1000 zł;
 • opłata od pozwu o ochronę dóbr osobistych – 600 zł;
 • opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości – 1000 zł.

Dużo rzadziej występującymi są:

 1. opłata tymczasowa – pobierana w sprawach majątkowych, gdy w chwili wszczęcia postępowania nie da się określić wartości przedmiotu sporu. W takiej sytuacji uiszczaba jest opłata w wysokości od 30 zł do 2000 zł, zaś ostateczną wysokość opłaty wskazuje sąd w orzeczeniu (wyroku) kończącym I instancję,
 2. opłata podstawowa – pobierana jest w pozostałych sytuacjach, a więc w tych, w których nie zostały przewidziane powyższe rodzaje opłat. Wynosi zawsze 30 zł

Ponadto w wypadku korzystania z pomocy pełnomocnika koniecznym kosztem jest również opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *