Poradnik Poszkodowanego część 7: Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie?

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

Poniższy artykuł jest częścią prowadzonej przeze mnie serii Poradnika Poszkodowanego, gdzie w uproszczony i przystępny sposób postaram się pomóc przedstawić Państwu najważniejsze informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

Część 7: Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie?

Niejednokrotnie powodem rezygnacji z dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia jest znaczny upływ czasu od chwili wypadku. Osoby uprawnione do świadczeń należnych z tytułu poniesionej krzywdy wywołanej odniesionymi obrażeniami, bądź śmiercią członka rodziny bardzo późno zaczynają rozważać możliwość ich uzyskania. Nietrudno się temu dziwić, skoro przeżyty szok wywołany urazem, długotrwałe leczenie, czy też trauma po utracie bliskiej osoby często na lata uniemożliwiają dochodzenie należnych świadczeń.

Kiedy po latach poszkodowany upomina się o należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie często okazuje się, że jest ono już przedawnione. Taka sytuacja może znacznie pogorszyć możliwości skutecznego dochodzenia przez niego roszczeń (choć nigdy go zupełnie tego nie uniemożliwia – więcej na ten temat przeczytają Państwo w osobnym artykule).

Zgodnie z przepisem art. 4421 § 1-4 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

PRZYKŁAD 1:
Sąsiad zalał nam mieszkanie w dniu 28 listopada 2014 r. Nasze roszczenie o odszkodowanie nie będzie przedawnione, jeśli do sądu wystąpimy do dnia 28 listopada 2017 r.

PRZYKŁAD 2:

Nieznany sprawca podpalił nam altankę na działce w dniu 28 listopada 2014 r. Nasze roszczenie o odszkodowanie nie będzie przedawnione, jeśli o osobie sprawcy dowiedzieliśmy się do dnia 28 listopada 2017 r. (i do tego dnia wniesiemy powództwo).

W razie wyrządzenia szkody na osobie (np. poprzez spowodowanie obrażeń ciała, bądź spowodowanie śmierci członka jej rodziny) przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

PRZYKŁAD 3:

W dniu 28 listopada 2014 r. pewien kierowca nie zachował należytej ostrożności w ruchu drogowym i uderzył w inny samochód. Kierowca drugiego samochodu w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała. Jego roszczenie o zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za krzywdę nie będzie przedawnione, jeśli skieruje je do sądu do dnia 28 listopada 2017 r.

Termin przedawnienia jest jednak dłuższy, jeżeli szkoda spowodowana była przestępstwem. Wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

PRZYKŁAD 4:

Nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek w którym zmarł syn poszkodowanej w dniu 28 listopada 2014 r. W postępowaniu karnym został uznany winnym popełnienia przestępstwa i otrzymał wyrok skazujący. Roszczenie matki zmarłego syna o zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny nie będzie przedawnione, jeśli wystąpi z nim do sądu do dnia 28 listopada 2034 r.

Uprzywilejowaną pozycję mają w takich sytuacjach osoby małoletnie. W przypadku gdy poszkodowanym jest osoba małoletnia (tj. osoba która nie ukończyła 18 lat w chwili wypadku), termin przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania pełnoletności.

PRZYKŁAD 5:

W dniu 28 listopada 2014 r. w wyniku wypadku doszło do odniesienia obrażeń przez 12-letniego poszkodowanego. W przypadku osoby dorosłej termin przedawnienia upłynąłby 28 listopada 2017 r. Jednakże w związku z tym, że w chwili wypadku poszkodowany nie był pełnoletni, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż po dwóch latach od osiągnięcia pełnoletności. Jeśli więc jego 18 urodziny wypadałyby na dzień 22 grudnia 2020 r., to roszczenie ulegnie przedawnieniu dopiero 22 grudnia 2022 r.

Zapraszam do lektury pozostałych części Poradnika Poszkodowanego:
Część 1: Kim jest poszkodowany?
Część 2: Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jaka to różnica?
Część 3: Rodzaje możliwych do uzyskania świadczeń pieniężnych za wypadek.
Część 4: Odszkodowanie – w jakiej wysokości?
Część 5: Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?
Część 6: Czy można stracić na żądaniu zbyt wysokiego odszkodowania?
Część 7: Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie?
Część 8: Czy przedawnione roszczenie zawsze uniemożliwia dochodzenie przysługujących praw?
Część 9: Przegląd orzecznictwa dotyczącego zadośćuczynienia za śmierć.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *