Poradnik Poszkodowanego część 4: Odszkodowanie – w jakiej wysokości?

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

Poniższy artykuł jest częścią prowadzonej przeze mnie serii Poradnika Poszkodowanego, gdzie w uproszczony i przystępny sposób postaram się pomóc przedstawić Państwu najważniejsze informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

Część 4: Odszkodowanie – w jakiej wysokości?

Amerykańskie, a nawet polskie seriale o prawnikach często dają bardzo mylne pojęcie o wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania, jakie można uzyskać w wyniku procesu. Idące w setki tysięcy dolarów odszkodowania za poparzenie gorącą kawą w restauracji, czy też złamaną w wyniku poślizgnięcia się w sklepie rękę nie są zgodne z polskimi realiami.

Pomijając jednak specyfikę amerykańskiego społeczeństwa i systemu prawnego, nie ulega wątpliwości, że w wielu zachodnich krajach możliwe do uzyskania odszkodowanie jest znacznie wyższe niż w Polsce. Mało rozsądne jest więc podpieranie się we własnej sprawie wiedzą wyniesioną z zagranicznych seriali (czy też wzorowanych na nich polskich produkcjach), czy też informacjami o wysokości odszkodowań uzyskiwanych zagranicą.

Jak podkreśla to stanowisko Sądu Najwyższego, istotne znaczenie dla określenia wysokości należnego zadośćuczynienia ma stopa życia społeczeństwa (czyli ogólny poziom na jakim żyją osoby w danym państwie) – a nie ulega wątpliwości, że stopa życia w Polsce jest niższa niż właśnie w USA.

Co więcej, zgodnie z obecnym stanowiskiem orzecznictwa, żądana kwota zadośćuczynienia nie może doprowadzić do wzbogacenia odszkodowanych (patrz: Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia  7 października 2014  r., sygn. akt I PK 39/14). Zadośćuczynienie ma bowiem być rekompensatą za doznany uszczerbek, a nie sposobem na zdobycie pieniędzy.

O tym w jaki sposób można zorientować się co do faktycznych możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, przedstawię w tym artykule.

Zapraszam do lektury pozostałych części Poradnika Poszkodowanego:
Część 1: Kim jest poszkodowany?
Część 2: Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jaka to różnica?
Część 3: Rodzaje możliwych do uzyskania świadczeń pieniężnych za wypadek.
Część 4: Odszkodowanie – w jakiej wysokości?
Część 5: Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?
Część 6: Czy można stracić na żądaniu zbyt wysokiego odszkodowania?
Część 7: Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie?
Część 8: Czy przedawnione roszczenie zawsze uniemożliwia dochodzenie przysługujących praw?
Część 9: Przegląd orzecznictwa dotyczącego zadośćuczynienia za śmierć.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *