Poradnik Poszkodowanego część 3: Rodzaje możliwych do uzyskania świadczeń pieniężnych za wypadek

Ten post dostępny jest także w języku: rosyjski

Poniższy artykuł jest częścią prowadzonej przeze mnie serii Poradnika Poszkodowanego, gdzie w uproszczony i przystępny sposób postaram się pomóc przedstawić Państwu najważniejsze informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

Część 3: Rodzaje możliwych do uzyskania świadczeń pieniężnych za wypadek

Rodzaj świadczenia
(podstawa prawna)
Komu przysługuje...i za co? (przykłady)
Odszkodowanie za szkodę na mieniu
(art. 415 Kodeksu Cywilnego)
Osobie, której własność (lub inne prawo) została naruszonaZa poniesioną stratę
np. uszkodzenie samochodu w wyniku wypadku, zniszczenie podłogi w wyniku zalania mieszkania
Zadośćuczynienie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu
(art. 445§1 Kodeksu Cywilnego)
Osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiuZa krzywdę, tj. szkodę niemajątkową np. ból związany z urazem, konieczność długotrwałej hospitalizacji, ograniczenie możliwości realizacji celów życiowych
Zwrot kosztów leczenia
(art. 444§1 Kodeksu Cywilnego)
Osobie, która poniosła koszty leczeniaZa poniesione koszty leków, terapii, zabiegów, opieki medycznej
Renta
(art. 444§2 Kodeksu Cywilnego)
Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiuZa utratę (całkowicie lub częściowo) zdolności do pracy zarobkowej; utratę widoków powodzenia na przyszłość, zwiększenie się potrzeb w związku z leczeniem
Zwrot kosztów opieki
(art. 444§1 Kodeksu Cywilnego)
Poszkodowanemu, który w wyniku wypadku musiał korzystać z opieki sprawowanej przez osobę trzeciąZa opiekę medyczną – lekarską lub pielęgniarską, a także zatrudnioną pomoc domową
Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej członka rodziny zmarłego
(art. 446§3 Kodeksu Cywilnego)
Członkowie najbliższej rodziny zmarłego, a w szczególności: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowieZa pogorszenie się sytuacji majątkowej i niemajątkowej w wyniku utraty członka rodziny, tj. zarówna za utratę wsparcia finansowego i pogorszenie się poziomu życia, ale również utratę osobistego wsparcia, np. utratę oczekiwania przez osobę poszkodowaną na pomoc i wsparcie członka rodziny, których mogła ona spodziewać się w chwilach wymagających takich zachowań, zwłaszcza w razie choroby
Zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny
(art. 446§4 Kodeksu Cywilnego)
UWAGA: jeśli śmierć miała miejsce przed 3 sierpnia 2008 r., możliwe jest dochodzenie roszczeń na podstawie przepisu art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § k.c.
Członkowie najbliższej rodziny zmarłego, a w szczególności: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowieZa wstrząs psychiczny, krzywdę i cierpienia moralne wywołane śmiercią członka rodziny, poczucie osamotnienia i pustki po jej śmierci

Zapraszam do lektury pozostałych części Poradnika Poszkodowanego:
Część 1: Kim jest poszkodowany?
Część 2: Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jaka to różnica?
Część 3: Rodzaje możliwych do uzyskania świadczeń pieniężnych za wypadek.
Część 4: Odszkodowanie – w jakiej wysokości?
Część 5: Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?
Część 6: Czy można stracić na żądaniu zbyt wysokiego odszkodowania?
Część 7: Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie?
Część 8: Czy przedawnione roszczenie zawsze uniemożliwia dochodzenie przysługujących praw?
Część 9: Przegląd orzecznictwa dotyczącego zadośćuczynienia za śmierć.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *